مدیر کل زندان های استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  اسدالله گرجی زاده به همراه رییس روابط عمومی کل زندان های استان اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری موج به دلیل انتشار کامل و دقیق اخبار تشکر کرد.

مدیر کل زندان