کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای ۹۲ در شرایط سالم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۸، خیابان استانداری روی عدد ۹۱، بزرگراه خرازی و خیابان رودکی روی عدد ۸۴ و خیابان پروین روی عدد ۹۵ است.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۸۱، شاهین شهر با میانگین ۹۱، کاشان با میانگین ۶۶ و مبارکه با میانگین ۷۰ و نجف آباد با میانگین ۷۹ در شرایط سالم گزارش شده است.