رییس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  شاهین ملک زاده رییس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان به همراه کارشناس تعامل با رسانه سرکار خانم رضایی به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری موج به دلیل انتشار کامل و دقیق اخبار تشکر کرد.

مخابرات منطقه اصفهان