عملیات اجرایی جاده عشایری هوک به هرندی با حضور بخشدار مرکزی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی آغازشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، بخشدار مرکزی شهرضا گفت: جاده عشایری هوک به هرندی با طول 7 کیلومتر و 500 متر آغاز شد.

وی گفت: این جاده  با اعتبار 325 میلیون تومان از محل اعتبارات "مالیات بر ارزش افزوده ی روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری" انجام خواهد شد.