رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان شهرضا گفت: حدود 30 مشترک آب غیر مجاز در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان شناسایی و مجاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، علی اصغر قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شناسایی 30 مورد اشتراک غیرمجاز آب روستایی بیان داشت: مصرف آب در برخی از روستاهای این شهرستان چند برابر حد مجاز است.

وی افزود: سرانه استاندارد مصرف آب شرب و بهداشتی برای هر نفر در شبانه روز 140 لیتر است اما میزان مصرف آب در برخی از روستاها بیش از حد معمول است.

قاسمی اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامه ها در این شهرستان ساماندهی انشعابات مشترکین روستایی، شناسایی انشعابات پر مصرف، اخطار به آنان و قطع انشعاب در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف است.

رییس آب و فاضلاب روستایی شهرضا گفت: در حال حاضر اصلاح آب شرب روستای بوان به طول 5 کیلومتر با هدف کاهش پرت آب به پایان رسیده و پروژه های اجرای 3 کیلومتر خط انتقال در مجتمع روستایی سولار و ساخت 2  باب ایستگاه پمپاژ در روستاهای دهک یحیی آباد درحال انجام است.

قاسمی تصریح کرد: حفر و تجهیز سه حلقه  چاه و ساخت سه ایستگاه پمپاژ آب شرب برای روستاهای بخش مرکزی شهرضا از جمله اسفرجان، سولار و امین آباد 5/1 میلیارد اعتبار نیاز دارد.

کمبود آب در 7 روستای شهرستان شهرضا

وی با اشاره به اینکه 7 روستا دچار کمبود آب هستند، افزود: امسال تا کنون با اقدامات پیشگیرانه و  کف شکنی چاه مجتمع سولار و چاه کمکی هونجان و کنترل فشار و بارندگی انجام شده منابع آب تغذیه شده و مشکل آب سه روستا کاهش یافت.

رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرضا گفت: در چند سال گذشته حدود 5 حلقه چاه حفر شده و کف شکنی شده برای تامین شرب با اعتبار 6 میلیارد ریال انجام شده است.

قاسمی تصریح کرد: 5 هزار متر مکعب حجم آبرسانی سیار سال گذشته بوده است.

وی افزود: کل اصلاح شبکه آب روستایی حدود 20 کیلومتر بوده که 3 کیلومتر آن با همکاری بخشداری و دهیاران انجام شده است.

رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرضا با اشاره به اجرای طرح سه شنبه های آبی در مساجد و مدارس گفت: طرح های مختلف فرهنگی در حوزه مصرف و فرهنگسازی با اعتبار مجموع 15 میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش موج؛ شهرستان شهرضا با 160 هزار نفر جمعیت در 80 کیلومتری جنوب اصفهان واقع است.