زمین ورزشی چمن مصنوعی روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) شهرضا با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرضا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در حاشیه این افتتاحیه پیرامون رشد و توسعه اماکن ورزشی شهرضا و حضور خیرین در ورزش تأکید کرد: در صورتی که خیرین در این شهرستان پروژه ای تعریف شده و مورد نیاز شهرستان را تا 40 درصد رشد پیگیری کند این اداره کل تعهد می دهد پروژه فوق را تکمیل و به سرانه فضای ورزشی اضافه کند.

لازم به ذکر است؛ زیرسازی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) توسط دهیاری، خیرین و اهالی روستا با هزینه ای بالغ بر 125 میلیون تومان انجام و  خریداری و نصب چمن مذکور نیز با پیگیری های نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت ورزش و توسط اداره کل با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون تومان به انجام رسید.

افتتاح چمن مصنوعی