رئیس اداره سازمان ها و مجامع بین المللی مرکز اطلاع رسانی و امور بین المللی وزارت کشور از معرفی اصفهان به عنوان کاندیدای شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فاطمه جوانی در دیدار با شهردار اصفهان با اشاره به اینکه یونسیف در صدد معرفی اصفهان به عنوان کاندیدای شهر دوستدار کودک است، اظهار کرد: اقدامات شهرداری برای تحقق شهر دوستدار کودک در اصفهان قابل توجه است و شهر در این زمینه توانسته پیشتاز باشد.

وی افزود: یونیسف با شهرداری اصفهان به این توافق رسید که یک برنامه یک و نیم ساله برای تحقق شهر دوستدار کودک داشته باشد و در این زمینه باید از مجموع ظرفیت استانداری و مدیریت شهری به نفع اهداف مورد نظر استفاده کنیم.

رئیس اداره سازمان ها و مجامع بین المللی مرکز اطلاع رسانی و امور بین المللی وزارت کشور بیان کرد: شهر اصفهان با توجه به سوابق اجرایی و اقدامات خوب انجام شده می‌تواند زودتر از سایر شهرها این برند جهانی را دریافت کند و به شبکه جهانی شهر دوستدار کودک بپیوندد که در همین راستا شهرداری اصفهان نقشه راه خود را برای تحقق شهر دوستدار کودک ارائه خواهد کرد.