مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از واگذاری 1039انشعاب گاز رایگان به جانبازان سرافراز، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی در سال گذشته در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید مصطفی علوی گفت: شرکت گاز استان اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی خود تعداد1039 انشعاب گاز درسال 97 به جانبازان، مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی،  مساجد و اماکن مذهبی واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در راستای تلاش برای توانمند شدن خانواده‌های مددجویان ارائه می‌شود، ادامه داد: سال گذشته، تعداد 413 انشعاب رایگان گاز طبیعی به خانواده های شهدا، اسراء، مفقودالاثرها و جانبازان بالای 25درصد  با هزینه ی بخشودگی 939میلیون ریال تخصیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: مددجویان تحت پوشش در صورتیکه تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند، می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن به شرکت گاز در زمان اشتراک پذیری، از این امتیاز استفاده کنند.

علوی گفت: در سال گذشته 233مددجوی کمیته امداد و306 مددجوی بهزیستی در سطح استان از معافیت هزینه انشعاب برخوردار شدند که هزینه ای این انشعابات بالغ بریک میلیارد و 137میلیون ریال شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: همچنین در راستای این طرح بخشودگی؛ امکان برخورداری تعداد قابل توجهی مشترک مانند مساجد ، حسینیه ها و اماکن مذهبی با هزینه 726میلیون ریال از گازطبیعی در این استان فراهم شده است.