در چهاردهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان اصفهان، روابط عمومی شرکت گاز در سه محور این جشنواره موفق به کسب تندیس روابط عمومی سرآمد شد.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در چهاردهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان شرکت گاز استان اصفهان با ارایه آثار خود درسه محور برنامه ریزی و ارزیابی، روابط عمومی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی پس از ارزیابی جزء روابط عمومی های برتر استان معرفی شد و موفق به کسب تندیس روابط عمومی سرآمد از دست استاندار اصفهان گردید.

لازم به ذکر است، دراین جشنواره عملکرد یک ساله  روابط عمومی ها در نه محور ؛ نوآوری و فعالیت های پیشرو، برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی، تحقیق وپژوهش، اطلاع رسانی و افکار سنجی، ارتباطات رسانه ای، محتوا سازی، رویداد پردازی، مسئولیت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است؛ آثار چهاردهمین جشنواره  روابط عمومی های استان اصفهان در چهار رتبه شاخص، برتر، برگزیده و سرآمد داوری شد که سطح سرآمد در بالاترین رتبه و پس از آن  به ترتیب سطوح برگزیده ،برتر و شاخص قرار گرفتند.