روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های اصفهان حائز رتبه "روابط عمومی سرآمد " شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، شاهین ملک زاده در آیینی که جهت  معرفی و تجلیل از آثار برتر  جشنواره روابط عمومی های اصفهان به جهت کسب رتبه "روابط عمومی سرآمد "  در اتاق بازرگانی برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است؛ بر اساس ارزیابی و رای هیات داوران این جشنواره ، روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در محورهای نوآوری و فعالیتهای پیشرو، اطلاع رسانی وافکار سنجی، محتوا سازی ، مسئولیت های اجتماعی و روابط عمومی دیجیتال حائز رتبه سرآمد شد.