مدیر عامل خیریه شجره طیبه گفت: زیر بنای موسسه خیریه شجره طیبه فقر زدایی اساسی خانواده ها است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد رضا یزدان پناه در حاشیه بازدید معاون مالی اداری و معاون دانشجویی دانشگاه دانش پژوهان از موسسه شجره طیبه اظهار داشت: زیر بنای موسسه شجره طیبه فقر زدایی اساسی خانواده ها است و بیش از خیرین سنتی جامعه، خیرین روشنفکر و تحصیلکرده هستند که شجره طیبه را درک می کنند.

وی با اشاره به این مطلب که موسسه شجره طیبه تنها خیریه ای در کشور است که به صورت بنیادی ، حمایت آموزشی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند را بر عهده دارد، افزود: شجره طیبه جزء تنها خیریه هایی است که سازمان اقتصاد و دارایی ناظر داشته و صد درصد کمک خیرین صرف حمایت از جامعه هدف خیریه می شود.

دیدار دانشجویان از موسسه شجره طیبه

 معاون مالی اداری دانشگاه دانش پژوهان هم در ادامه اظهار داشت: موسسه خیریه شجره طیبه به جای پرداختن به نیازهای جسمی و مادی خود به نیازهای روحی و علمی جامعه هدف خود توجه داشته و از این نظر کار زیر بنایی انجام می دهد.

معاون دانشجویی این دانشگاه نیز افزود: آماده همکاری در زمینه مشاوره ، کار آفرینی ، ایده پردازی و در اختیار قرار دادن امکانات دانشگاه جهت کمک به نخبگان و استعدادهای درخشان جامعه هستیم تا سهم کوچکی در جهت کمک به زیر ساخت های علمی کشور داشته باشیم.