همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری و در ایام نوروز 2 وقف جدید به ارزش 1 میلیارد و 550 میلیون ریال در شهرستان فریدن به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن گفت: همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری و در ایام نوروز واقفان نیک اندیش در فریدن 2وقف جدید را به ارزش 1 میلیارد و 550 میلیون ریال به ثبت رساندند.

علی معینی اظهار داشت: واقف نیک اندیش فریدنی یک باب منزل مسکونی به مساحت 690 متر مربع و ارزشی بالغ بر 1 میلیارد و 30 میلیون ریال را با نیت اینکه عواید این موقوفه برای برگزاری مراسم های حفظ و قرائت قران کریم صرف شود وقف نمود.

وی اضافه کرد: همچنین غلامرضا هلیلی یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع و ارزشی بالغ بر 520 میلیون ریال را جهت ساخت مسجد ابوالفضل در روستای دهنو وقف و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه به نام خود به ثبت رساند.