کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه حفاظتی و حوادث ناشی از کار در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید موسویان کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود علوانی گفت: در راستای افزایش سطح آگاهی نیروی انسانی و پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار در صنایع و صنوف، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید موسویان کاشان برگزار شد.

وی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی که برای 25 نفر از متقاضیان صنف نقاشان ساختمان برگزار گردید، افراد با مباحثی از جمله آیین نامه ها حفاظتی، حوادث ناشی از کار (سقوط از ارتفاع) و بیماری های ناشی از کار آشنا شدند.