کاریکاتوریست اصفهانی در سومین دوره جشنواره ایران هنر کاریکاتور برتر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کاریکاتوریست اصفهانی در سومین دوره جشنواره ایران هنر یکی از 10 کاریکاتور برتر  انتخاب شد.

اثر کاریکاتور محمدرضا ایزدی با موضوع اجتماعی یکی از 10 کاریکاتور برتر این رویداد هنری انتخاب و برگزیده شد.