معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از راه اندازی طرح دوچرخه تاکسی بزودی در محور تاریخی چهارباغ اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا صلواتی گفت: راه اندازی دوچرخه تاکسی طرحی دیگر است که شهروندان را از مسیر میدان امام حسین (ع) تا سی و سه پل جابجا می کند.

وی با اشاره به اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو در این محور تاریخی افزود: راه اندازی دوچرخه تاکسی طرحی دیگر است که شهروندان را از مسیر میدان امام حسین (ع) تا سی و سه پل جابجا می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان بیان داشت: با اجرای طرح جدید دیگری با عنوان استفاده از سامانه حمل و نقل پاک نظیر پاک رو دوچرخه ها این محور را به هویت تاریخی و واقعی خود نزدیک کرده است.