همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با رویکرد چالش ها، ضرورت ها و راهکارها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با رویکرد چالش ها، ضرورت ها و راهکارها در تاریخ 26 و 27 دیماه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در حال برگزاری است.

اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان به عنوان دبیرخانه بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی را همزمان با برپایی نخستین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان برگزار می نماید.