در پی آلایندگی از فعالیت یک واحد آلوده کننده هوا و محیط زیست در برخوارجلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در پی آلایندگی یک واحد نخ سازی در شهرستان برخوار و انتشار غبارات آلاینده در هوا ازفعالیت یک واحد آلوده کننده هوا جلوگیری شد.

گفتنی است؛ علیرغم ابلاغ اخطار جهت رفع آلودگی این واحد  تا رفع آلایندگی و نصب دستگاه های الکتروفیلتر در جهت زدودن غبار آلوده، به طور موقت پلمب شد.