یک تانکر تخلیه فاضلاب صنعتی در شهرستان برخوار توقیف و راننده آن به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست برخوارحین گشت و پایش یک دستگاه خودروی کامیونت بنز تانکر که در حال تخلیه فاضلاب صنعتی حد فاصل جاده کمشچه - حبیب آباد بود را شناسایی و توقیف کردند.

با هماهنگی با دادستان شهرستان برخوار این خودرو توقیف و راننده آن و شرکت ایجاد کننده این فاضلاب صنعتی به علت رعایت نکردن اصول و ضوابط زیست محیطی به مراجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است؛ برای جلوگیری از تداوم روند آلودگی و حفظ سلامت عمومی، برابر مواد ۲۰، ۱۶، ۷و ۱۸ قانون مدیریت پسماند و ماده ۶۸۸قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون حفظ و بهسازی محیط زیست ناظر بر ماده ۱۱ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب این عملکرد جرم و مشمول مجازات محسوب می شود.