امام جمعه خمینی گفت: صبروتقوی باعث می شود مکروکید دشمنان به شما هیچ ضرری نرساند وما باید قرآن را امام خود بدانیم و گوش به فرمان امام باشیم.

آیت الله عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از خمینی شهر،  اظهار کرد: آنچه مهم است تمسک به قرآن است وما باید قرآن را امام خود بدانیم و گوش به فرمان امام  باشیم.

وی با اشاره به اینکه نتیجه خواندن قرآن فهمیدن است افزود: باید تلاش کنیم در  مقدمه  خواندن نمانیم وبه دنبال فهم قرآن باشیم.

امام جمعه خمینی شهر اذعان کرد: آنچه که امروز دانشمندان از علوم  قرآنی دریافت می کنند یک قسمت از هفتاد قسمت این گنجینه الهی  است ومابقی آن در عصر ظهور به تحقق می پیوندد.

رحیمی تصریح کرد: میتوان تمامی مسائل واحکام  روز را از قرآن استخراج کرد و موضوعات قرآنی را که بسیار فراوان است رصد کرد وآن گاه می بینیم  دریچه های بسیاری از حکمتهای خدا به روی ما گشوده می شود.

وی با اشاره به یکی از موضوعات قرآن که مبارزه با دشمنان است، توضیح داد: از صدر اسلام دشمنان با دنیای اسلام ومسلمانان دشمنی دارندوقرآن بیان کرده است با کفار باید بجنگید وموضع تهاجمی در برابر آنان داشته باشید همچنین با سازش ناپذیری ریشه ظلم باید زده شود چون  دشمن پیمان شکن است و به عهدوپیمان خود پایبند نیست.

اصفهان- مسابقات نزاجا

آیت الله رحیمی  بیان داشت: قرآن کریم هشدار داده است که چرا در مقابل ظلم وستم دشمنان  جهاد نمی کنید و چقدر پیامبران ویارانشان که برای نجات انسانهای مظلوم  قتال کردند.

وی  ادامه داد: اگر وارد خداوند وعده داده است که هرگاه وارد نبرد با دشمنان الهی  شدید نتیجه آن نصرت ویاری خداست ؛  صبرو تقوی باعث می شود مکر و کید دشمنان به شما هیچ ضرری نزند.

امام جمعه خمینی شهر به مسئولان عقیدتی  نیروی زمینی ارتش پیشنهاد داد: برای تشویق سربازان وظیفه در آموختن قرآن جوایزو تسهیلاتی در نظر بگیرد.

گفتنی است؛  اختتامیه سی وهشتمین دوره مسابقات نزاجا به میزبانی خمینی شهر با انتخاب نفرات برتر واهدا لوح تقدیر وجایزه خاتمه یافت.