استاندار اصفهان در جلسه امروز هیئت دولت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هیئت دولت امروز استاندار اصفهان را انتخاب کرد.

 بر این اساس در جلسه امروز هیئت دولت، عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد.