رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا گفت: ۴هکتار از اراضی شهرضا رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا سبزواری گفت: به منظور صیانت و حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال 4 هکتار از اراضی که به تصرف زمین خواران درآمده بود به اموال دولت بازگردانده شد.

وی ارزش این میزان اراضی رفع تصرف شده را بیش از 6میلیارد ریال برشمرد و افزود: جلوگیری از اخلال، تصرف، تجاوز، تخریب و دخالت در اراضی عمومی، تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، متصرفان و متجاوزان از وظایف و اختیارات یگان حفاظت از اراضی است.