پروژه آبرسانی باغات شهرستان تیران و کرون با حضور قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، پروژه آبرسانی باغات شهرستان تیران و کرون به مساحت ۴۵۷ هکتار با حضور قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

پروژه آبرسانی باغات شهرستان تیران و کرون ۴۰ کیلومتر لوله گذاری شده و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.