رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهرگفت: یک باب منزل مسکونی به ارزش 3میلیارد ریال درخمینی شهر وقف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام رضا ابراهیمی بیان کرد: دو واقف نیک اندیش در خمینی شهر یک باب منزل مسکونی را به ارزش ۳میلیارد ریال وقف کردند.

وی ارزش این ملک را 3میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:دوخواهر به نام های عزت و زهرا زهتاب این منزل مسکونی را به مساحت 161مترمربع وقف کردند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر گفت: براساس وقف نامه ای که این واقفان نیک اندیش تنظیم و ثبت کرده اند،درآمد این موقوفه برای تامین هزینه های مساجد شهرستان هزینه می شود.