بیش از ۲۰۰۰ متر دام صیادی توسط محیط بانان از سطح دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست چادگان بیش از ۲۰۰۰ متر دام صیادی از قسمت های مختلف دریاچه زاینده رود جمع آوری و به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.

همچنین تعدادی از ادوات صید که از متخلفین در سواحل دریاچه بجا مانده بود نیز جمع آوری و به پاسگاه محیط بانی چادگان منتقل شدند.