وزیر بهداشت در اصفهان از افزایش تعدا تخت های درمانی در بیمارستان امین خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، قاضی زاده هاشمی در حاشیه بازدید از طرح توسعه بیمارستان امین اصفهان  گفت: تعداد تخت های بیمارستان امین در منطقه به ۶۰۰ تخت افزایش می یابد.

وی افزود: در طرح توسعه بیمارستان امین ۱۶۰ تخت بیمارستانی غیرآموزشی را به ۶۰۰ تخت بیمارستانی مثل گذشته افزایش می دهیم.

هاشمی بیان کرد: در مرحله اول 260تخت و در مرحله دوم 200 تخت به ظرفیت بیمارستان امین افزوده  می شود.

وزیر بهداشت  در اصفهان

وزیر بهداشت گفت: قرار است در مرحله اول این بیمارستان چهار هزار متر مربعی 260تخت و در مرحله دوم 200 تخت به ظرفیت بیمارستان امین افزوده شود و کلیه خدمات مشابه بیمارستان الزهرا شامل بستری،جراحی زنان و مردان،آی سی یو،ان آی سی یو،همو دیالیز و کودکان در این مرکز انجام شود.

به گزارش موج، وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان 4000 متر مربعی بیمارستان امین شامل بازسازی و تجهیز بخش فرسوده بیمارستان  امین، پلی کلینیک ، درمانگاه و مرکز غربالگری سرطان که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خیران بازدید کرد.