رییس کل دادگستری استان اصفهان از پلمب یک دفتر آژانس مسافرتی در اصفهان به دلیل صدور ویزای جعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد خسروی وفا گفت: یک دفتر آژانس مسافرتی در اصفهان به دلیل به دلیل جعل ویزای عراق پلمب شد.

 وی افزود:این دفتر آژانس مسافرتی بیش از   ۲۰۰ ویزای جعلی صادر کرده بود.

احمد خسروی وفا اظهار داشت: دریافت ۸۰ میلیون تومان  وجه نقد از مردم از دیگر تخلفات این دفتر مسافرتی بود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در جریان پلمب این آژانس مسافرتی ۱۰ نفر دستگیر و روانه زندان شدند.