با حکم وزیر راه وشهرسازی حمیدرضا امیرخانی سرپرست اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حکم آخوندی وزیر راه وشهرسازی، حمیدرضا امیرخانی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شد.

حجت اله غلامی نیز که تا این زمان مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان بود با حکم وزیر راه وشهرسازی به عنوان معاون و عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.