مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از لغو مجوز دفتر کاریابی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید کمال الدین میرهادی گفت: مجوز موسسه کاریابی غیر دولتی در اصفهان لغو شد.

وی افزود: براساس آیین نامه انضباطی موسسات کاریابی غیر دولتی،مجوز کاریابی غیر دولتی اطمینان به علت فعالیت نکردن لغو شد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: دستورالعمل انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخل کشور به منظور ایجاد وحدت رویه بین اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها  برای برخورد با مدیران کاریابی متخلف تدوین شده است.