5 اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتبال دختران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،  5 اصفهانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال دعوت شدند.

فاطمه شبان، مرضیه فیضی، گلنوش خسروی، ملیکا قاسمی و زهرا غریب زاده از اصفهان به همراه 19 بازیکن دیگر به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال دعوت شدند.

گفتنی است؛ اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران از 22 تا 29 مهر در مجموعه ورزشی الیاف تهران برگزار می شود.