2 متخلف شکار و صید در زیستگاه های شهرستان بوئین میاندشت دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین میاندشت در حین گشت و کنترل زیستگاههای شهرستان به 2 نفر متخلف در حین زنده گیری پرنده سهره طلایی برخورد کردند.

که متخلفین توسط مامورین دستگیر و نسبت به تشکیل پرونده مربوطه جهت رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات لازم انجام شد.

از این متخلفان یک دستگاه خودرو، یک عدد تور پرنده گیری و دو عدد قفس کشف و ضبط شد.

گفتنی است؛ عدم تحصیل پروانه و اقدام به زنده گیری پرندگان درزیستگاه های حیات وحش توسط متخلفین جرم محسوب شده و طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید و ماده ۲ و ۳۱ آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید قابل تعقیب و مجازات می باشد.