سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز ازصدور حکم قضایی برای متخلف چرای دام در نطنزخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غلامی گفت: برای دامدار متخلف چرای غیر مجاز دام در مراتع  منطقه حفاظت شده کرکس  حکم قضایی صادر شد. 

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست نظنز در راستای اجرای طرح کنترل ورود و خروج دام و تعادل دام و مرتع در منطقه حفاظت شده کرکس یک مورد پرونده تخلف چرای غیر مجاز دام گزارش که پس از تنظیم  شکایت از دامدار مربوطه اقدام و و دادگاه با  صدور رای با متخلف برخورد کرد. 

غلامی بیان داشت:  دادگاه به استناد  تبصره ۲  ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به یک فقره جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق صندوق دولت  محکوم نمود.

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: چندین بار برای خروج گوسفندان از منطقه حفاظت شده به صاحب دام تذکر داده شد اما تخلف وی بصورت مکرر ادامه داشت.