کارشناس مسوول سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از برداشت بیش از 300هزار تن سیب زمینی از باغات استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فردین ابراهیمی گفت: پیش بینی می شود بیش از 300هزار تن سیب زمینی پاییزه از این هکتار از اراضی غربی و جنوبی استان برداشت شود.

وی ادامه داد: برداشت سیب زمینی پاییزه از بیش از ۱۰هزار هکتار باغ‌های استان اصفهان آغاز و پیش بینی می شود بیش از 300هزار تن سیب زمینی پاییزه از این هکتار از اراضی غربی و جنوبی استان برداشت شود.

کارشناس مسوول سبزی و صیفی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: فریدن، سمیرم، چادگان، فریدونشهر و بویین میاندشت عمده شهرستان های تولید سیب زمینی در استان اصفهان است.