معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان از آغاز مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهرام سواد کوهی با اشاره به آغاز مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس گفت: در مرحله اول جشن عاطفه ها بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان کمکهای مردمی جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه ۴۷۰ هزار پاکت مهر عاطفه‌ها برای مشارکت بین دانش آموزان اصفهانی توزیع شده  گفت: قبل از شروع سال تحصیلی از محل اعتبارات دولتی کمک‌هزینه خرید لوازم‌التحریر و کتب درسی در اختیار دانش آموزان نیازمند  قرار گرفت.

بهرام سواد کوهی با اشاره به اینکه 14 هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد اصفهان قرار دارند افزود: برای حمایت موثر از  دانش آموزان بی بضاعت به مشارکت گسترده نیکوکاران نیازمندیم.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: کمک‌های جمع‌آوری‌شده جشن عاطفه‌ها در مدارس در میان دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد و سایر دانش آموزان همان مدرسه و با همکاری مسئولان مدرسه توزیع می‌شود.