همزمان با روز تکریم خانواده و بازنشستگان بازنشستگان نمونه تامین اجتماعی استان اصفهان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، همزمان با ۲۵ ذی الحجه روز تکریم خانواده، بازنشستگان  در مراسمی با حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان،اعضای شورای اسلامی شهر بازنشستگان نمونه تامین اجتماعی استان اصفهان تجلیل شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در این مراسم ضمن تبریک روز تکریم بازنشستگان بویژه به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان  گفت: روز خانواده و تکریم بازنشستگان فرصت مغتنمی برای تجلیل و تکریم انسانهایی است که عمر خود را در جهت خدمت به بندگان و تعالی و توسعه کشور برداشتند و در این راه با دلسوزی و کسب تجربه های گوناگون، امروز بعنوان پشتوانه عظیم  و دارایی مادی و معنوی در جامعه محسوب می شود.

محمد گورابی با اشاره به اهمیت خانواده در جامعه بیان کرد: خانواده آغوش گرمی است که تمام عمر پناه لحظه های تنهایی ماست.

وی افزود: نقش خانواده به عنوان اثرگذارترین نهاد تربیتی در پرورش و تربیت سرمایه‌های انسانی بر کسی پوشیده نیست.

گورابی ادامه داد: خانواده در آموزه ها و تعالیم اسلامی نیز همواره مدنظر بوده و حفظ تکریم خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی از اهمیت بالایی در آموزه های اسلامی ایرانی برخوردار است.

تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه با استناد آیات قرآن کریم در سوره انسان گفت: خداوند به جهت اهمیت خانواده و تکریم بازنشستگان، سوره انسان را در ۲۵ ذی‌الحجه نازل کرد که این سوره در شأن اهل بیت و پیامبر اکرم می باشد.

گورابی بیان داشت: ضرورت توجه به این نهاد اجتماعی به این دلیل است که خانواده‌ها کانون پرورش استعداد های آینده کشور عزیزمان ایران می باشد.

وی افزود: در خانواده ایرانی به دلیل پایبندی به اصول و تعالیم اخلاقی اسلامی، مهمترین عامل تزکیه و خانواده پایبندی به ارزشهای اخلاقی و اسلامی است در فرهنگ ملی و دینی ما سالمندان و بزرگترهای خانواده همواره از منزلت خاصی برخوردار بوده اند و از آنها به عنوان برکت زندگی یاد می‌شود.

گورابی در ادامه بر بهره گیری از تجارب و فضائل اخلاقی بازنشستگان تاکید کرد و ادامه داد: بازنشستگان و خردمندان، افرادی هستند که تجاربشان  راهگشای اعضای خانواده بوده و کانون مهر و عطوفت محسوب می شوند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به سازنده ترین نظام ارتباطات و بهترین آیین فرهنگی ما برخورد مهربانانه با سالمندان و تکریم بزرگترها در خانواده است، افزود: رعایت تکریم و حفظ حرمت سالمندان و خردمندان به عنوان نمادی ارزشمند از تجربه و دانایی بسیار اهمیت دارد.