مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از بهره برداری 67 طرح با روز تعاون در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن نیرومند با اشاره به بهره برداری از 67 طرح در استان اصفهان گفت: برای اجرای این طرح ها 2 هزار و 770 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که 87 درصد آن آورده اعضای تعاونی ها و 13 درصد از محل تسهیلات بانکی بوده است.

وی افزود: این طرح ها در زمینه های مسکن، کشاورزی، خدماتی، صنعت، توزیعی، بهداشتی، حمل و نقل برای نزدیک به هشت هزار نفر شغل ایجاد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: سه هزار و 264 شرکت تعاونی با 541 نفر عضو در استان اصفهان در زمینه های مسکن، صنعت، توزیعی، کشاورزی، خدماتی، بهداشتی، حمل و نقل فعالیت می کنند و زمینه ایجاد 57 هزار فرصت شغلی را به وجود آوردند.