مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک از برداشت 75 تن زیتون از باغ های خوروبیابانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید حکمت موسوی گفت: امسال 75 تن زیتون با ارقام روغنی وزرد کنسروی از این وسعت باغ ها برداشت کنند.

وی عملکرد این محصول مقاوم به کم آبی را در هر هکتار سه تن بیان و پیش بینی کرد و افزود: امسال 80 درصد زیتون های تولیدی برای روغن گیری و 20درصد برای کنسرو مصرف می شوند.

موسوی افزود: برداشت محصول زیتون کنسروی در خوروبیابانک از ابتدای شهریور و نمونه روغنی آن مهر آغاز می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: روغن زیتون به دلیل داشتن مقادیر کافی و مناسب از اسیدهای چرب غیر اشباع بهترین منبع تامین انرژی برای بیماران قلبی و عروقی است.