مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از ارائه خدمات به ۲۷ هزار سالمند در بهزیستی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرضیه فرشاد گفت: هم اکنون ۲۷ هزار سالمند در ۳۲ مرکز شبانه‌روزی، ۷ مرکز روزانه و ۲۰ مرکز مراقبت در منزل در حال گرفتن خدمات از بهزیستی استان اصفهان هستند.

وی در جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان با بیان اینکه در دنیا و ایران به دلیل کاهش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر با جامعه‌ای پیر روبه‌رو می‌شود، اظهار داشت: هم اکنون 27 هزار سالمند در 32 مرکز شبانه روزی، 7 مرکز روزانه و 20 مرکز مراقبت در منزل در حال گرفتن خدمات از این دستگاه هستند.

فرشاد ایجاد سمن‌ها و احداث فضاهای فرهنگی و ورزشی برای سالمندان را از نیازهای این قشر برشمرد و افزود: نسبت سالمندان به کل جمعیت استان 64.10 است که از هر 100 نفر حدود 11 نفر سالمند هستند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: هزینه نگهداری هر نفر سالمند در مراکز شبانه روزی بالغ بر یک میلیون تومان است که بیش از 600 هزار تومان از این مبلغ برای سالمندان بی‌بضاعت توسط بهزیستی هزینه می‌شود.