مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان  در آستانه روز خبرنگار به همراه جمعی از مسوولین این اداره کل  از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

فنی و حرفه ای 2