شرکت گاز استان اصفهان برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، برنامه هایی را هر ساله برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شرکت گاز استان اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و با توجه به ماهیت خدماتی بودن آن و د اشتن ارتباط تنگاتنگ با مردم، برای  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و گرامیداشت آن  برنامه هایی را هر ساله برگزار می کند.

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در شرکت گاز استان اصفهان با سخنرانی رابط فرهنگی منطقه ۲ کشوری نفت به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب برگزار و نمایشگاه عرضه محصولات عفاف و حجاب با تخفیف ویژه برپا گردید.

در طول هفته عفاف و حجاب، هر روز پیام هایی در خصوص اهمیت و رعایت نکات مربوط به عفاف و حجاب از طریق اتوماسیون اداری( برید) برای تمامی کاربران توسط پایگاه مقاومت بسیج شرکت گازاستان اصفهان ارسال شد.

گفتنی است؛ همچنین برای تاکید بیشتر بر گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و یادآوری آن به عنوان یک فریضه دینی کتاب خوانی با موضوع” حیا” برگزار و نفرات برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.