مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان در پنجمین جلسه کمیته فنی ایجاد تأسیسات گردشگری موسوم به کمیسیون سرمایه گزاری از خیز بلند اصفهان برای ایجاد تأسیسات اقامتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، پنجمین نشست کمیسیون سرمایه گزاری با حضور مدیر کل، معاونین و کارشناسان اداره کل جهت رسیدگی به درخواست تأسیس واحدهای اقامتی و گردشگری برگزار شد. وی تصریح کرد: از جمله نکات قابل توجه مصوبات این کمیته، رسیدگی به درخواست های ششگانه احداث هتل در نقاط مختلف شهر اصفهان و احیا و تغییر کاربری شش خانه تاریخی در شهر کاشان جهت تغییر کاربری به واحد اقامتی بوده است. الهیاری تأکید کرد: طی ماه های گذشته با درخواست های متعددی جهت ایجاد هتل در سطح شهر اصفهان روبرو بوده ایم که اداره کل با حمایت کامل و تعیین اولویت این درخواست ها موافقت خود را با تأسیس بیش از ۱۰ هتل جدید در شهر اصفهان اعلام کرده است. با این وصف هم اکنون ۳۴ هتل در سطح استان اصفهان از ۳ تا ۵ ستاره در حال ساخت است. مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین در پایان این نشست تأکید کرد: در استان اصفهان گام بلندی برای ایجاد تأسیسات اقامتی برداشته ایم، لذا امیدواریم تمامی نهادهای ذیربط همانند شهرداری و راه و شهرسازی در این زمینه با توجه به این که میراث فرهنگی و گردشگری از محورهای توسعه استان اصفهان به شمار رفته و هرگونه توسعه در این زمینه مورد تأکید مقامات ارشد استان از جمله استاندار محترم اصفهان می باشد، بیش از گذشته یاریگر میراث فرهنگی باشند.