رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: حفظ تکریم حقوق شهروندی مردم یکی از دغدغه های سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در نشست خبری این سازمان به ارائه گزارشاتی از روند کارکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح پرداخت و در ادامه بیان کرد جرایم پرسنل نیروهای مسلح هر روز رو به کاهش است و با اقدامات پیشگیرانه این سازمان، به حد اقل رسیده است. مهرانفر با اشاره به اهمیت نقش نیروهای مسلح در کشور گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل دکترین حاکم بر نیروهای مسلح که عبارت از اسلامی بودن، ولایی بودن، و در راس این نیروها وجود فرمانده کل قوا، مردمی بودن نیروهای مسلح، نظم و انضباط درونی و  باعث می شود که نیروهای مسلح در درجه بالایی از اهمیت و حسایت قرار گیرند. وی با بیان ارزش های دینی و اجتماعی مردم، گفت:پرسنل نیروهای مسلح به حمد الله از توجه به این که سه خصیصه ارزشمند، ثبات و آرامش امنیت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده اند؛ برای اینکه ارزش ها را در جامعه حفظ کنند باید سالم و به دور از تخلف و آلودگی باشند که این امر و وظیفه سازمان قضایی به عنوان تنها مرجع حسابرسی مربوط به نظامیان است که در عین وظایف متعددی که دارد، پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فرد و جامعه و دفاع از ارزش های جامعه در مقابل جرایم نیروهای مسلح را مبنای خود قرار دهیم . مهرانفر با تاکید بر این که  قانون مداری و حفظ شان و اقتدار نیروهای مسلح برای ما خیلی مهم است، بیان کرد:  با وجود این که با نیروهای متخلف برخورد می کنیم ولی شان و اقتدار و حرمت این افراد را حفظ می کنیم. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اطمینان نسبت به رسانه ها گفت: سازمان به دنبال حفظ اسرار نیروهای مسلح است و ما به دلیل سوء استفاده دشمنان نمیتوانیم پرونده ها را بازگو کنیم. وی در ادامه تصریح کرد: حفظ تکریم حقوق شهروندی مردم یکی از دغدغه های سازمان قضایی نیروهای مسلح است. مهرانفر گفت: استان اصفهان از موقعیت ممتازی برخوردار است که به دلیل گستردگی یگان ها که هر کدام اقدامات تاثیر گذاری در کشور دارند، بعد از تهران، رتبه دوم کشوری را دارد. وی با اشاره به پهناوری استان  گفت: وجود دو سایت هسته ای و مهم تراز همه ، مذهبی بودن و تاریخی و فرهنگی بودن مردم که مطالبات بالایی دارند اهمیت کار را در سازمان قضایی نیورهای مسلح بالا می برد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد: سازمان قضایی توانسته با رعایت همه جوانب کار هم در بحث پیشگیری و هم در بحث برخورد ، همه استاندارد ها را رعایت کند و برای چهارمین سال متوالی رتبه اول کشوری را به دست آورد. آمار جرایم در نیروهای مسلح نسبت به سایر اقشار بسیار پایین است. اما باز هم اعتقاد ما براین است که در نیروهای مسلح به دلیل اهمیت و حساسیت بالایی که در جامعه دارند، حتی یک جرم هم برای آنها زیاد است.