مدیرعامل فولادمبارکه گفت: فولاد مبارکه با اجرای طرحهای توسعه در تصفیه خانه‌های خود و به کارگیری سیستم‌های بازچرخانی آب در سیکل تولید، مصرف آب خود را تا ۳.۲۶ مترمکعب به ازای هر تن تولید کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سبحانی افزود: در بخش مصرف آب، فولاد مبارکه ضمن توجه به اهمیت افزایش بهره وری در حوزه های مختلف ، با اجرای طرحهای توسعه در تصفیه خانه‌های خود و به کارگیری سیستم‌های بازچرخانی آب در سیکل تولید، مصرف آب خود را تا ۳.۲۶ مترمکعب به ازای هر تن تولید کاهش داده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش بهره وری در ارتقای سازمانها افزود: بهره وری تعاریف گوناگونی دارد اما به طور خلاصه باید گفت، بهره وری در سازمانها کاهش هرچه بیشتر و به عبارت بهتر جلوگیری از هدررفت هایی است که نسبت خروجی به ورودی یا همان ستاده به داده را کاهش می دهد و در دنیای رقابتی امروز، این دقیقا همان مسئله‌ای است که باعث ارتقا یا زوال سازمانها میشود.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: سازمانی بهره ور است که نیروی انسانی آن چابک باشند و بتوانند خود را در مقابل تغییرات بیرونی از قبیل قیمت تمام شده، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رکود در بازار و... حفظ کنند. در غیر این صورت، همان گونه که طی دو سال اخیر شاهد بودیم، بسیاری از سازمانها به دلیل پایین بودن بهره وری و نداشتن راهبرد مناسب، زیان ده شدند؛ این در حالی است که فولاد مبارکه در سالهای قبل و به ویژه طی دو سال اخیر که برای صنعت فولاد جهان از سخت ترین سالها بود، نه تنها هیچ گونه زیانی نکرد، بلکه در کنار اجرای طرح های توسعۀ خود و به بهره برداری رساندن آنها، سود معقولی را نیز حاصل کرد.

مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه امروزه فرهنگ بهره وری، همدلی، انسجام سازمانی و نظم و انضباط در فولاد مبارکه به یک فرهنگ تبدیل شده است و هریک از کارکنان در هر سطحی قطعا در بهره وری سازمان سهیم هستند، گفت: نتیجۀ همۀ این عوامل آن است که فولاد مبارکه همچون ستارهای درخشان بر آسمان صنعت فولاد کشور بدرخشد و در سطح جهانی نیز مطرح باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در همین خصوص ادامه داد: اگر بگوییم بهره وری در یک سازمان ۹۰ درصد است، یعنی ۱۰ درصد عدم بهره وری داشته است که در این صورت مدیریت و همۀ کارکنان شرکت باید برای کاهش هرچه بیشتر این میزان هدررفت، برنامه ریزی و تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به روند خوب شرکت در کاهش هرچه بیشتر مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه درزمینۀ مصرف برخی اقلام مصرفی خود، از قبیل مصرف آب و مواد نسوز نسبت به سایر رقبای جهانی، از شرایط مطلوبتری برخوردار است، هرچند باید برای بهتر شدن این فرایند بیشتر برنامه ریزی و تلاش کنیم.

سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل خرید و مدیریت موجودی قطعات یدکی را راهی برای جلوگیری از خواب سرمایۀ شرکت دانست و در همین خصوص اضافه کرد: توجه به این امر در مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری سازمان مؤثر است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج