مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ارسال سریع طرح ساماندهی اراضی ناژوان به شورای عالی شهرسازی و معماری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت اله غلامی گفت: این طرح با توجه به حساسیت بسیار بالای منطقه ناژوان به عنوان تنفسگاه اصفهان بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است طرح ساماندهی آن هرچه زودتر عملیاتی و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شود. وی اظهار داشت: طرح ساماندهی اراضی ناژوان با توجه به لزوم تهیه طرح بازنگری شهر اصفهان و به لحاظ تفاوت نگرش ایجادشده بین مشاورتهیه طرح ودبیرخانه مربوطه به تعویق افتاده که لازم است در اسرع وقت فوریت این طرح به شورای عالی ارائه شود. غلامی با تاکید بر اینکه طرح ناژوان نیاز به ساختار و ابزار مدونی جهت اجرا می باشد، خاطر نشان کرد: طرح ها با وسواس خوبی در حال انجام است ولی در نهایت در زمان اعمال ضوابط و کنترل با تخلفات هیچ ابزار و ساختار مدونی وجود ندارد و در این زمینه مشارکت تمامی سازمانها و اعضای ذیربط نیاز است تا از بروز تخلفات در اجرای آن جلوگیری و طرح در چارچوب طرح مشاور اعمال شود. وی افزود: این طرح از سال ۷۵ تاکنون درحال انجام است که امید است در سال جاری با اعمال کلیه نظرات مشاور در آن به سرانجام برسد. مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به وضع موجود طرح گفت: این طرح با رعایت تمامی نکات لازم توسط مشاور مربوطه تهیه شده و در جلسه کارگروه تخصصی معماری وشهرسازی استان مطرح و جهت جمع بندی نهایی تایک ماه آینده به شورای برنامه ریزی استان ارسال خواهد شد. گفتنی است طرح اراضی ناژوان با ۷کیلومتر طول و ۲ کیلومتر عرض دارای ۱۲۰۰ هکتار مساحت است که این اراضی با رویکرد گردشگری و با حفظ باغات و زمین های کشاورزی موجود ساماندهی خواهند شد.