به مناسبت هفته دولت از مجموع۲۳۰ پروژه بخش کشاورزی، ۷پروژه مدیریت صنایع کشاورزی در استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر صنایع کشاورزی استان اصفهان گفت: ۷ پروژه صنایع کشاورزی در سطح استان با اعتباری بالغ بر۱۵۶میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۹۶ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت . فرهمند گفت: فراوری و نگهداری محصولات کشاورزی یکی از فعالیت های موثر در بخش کشاورزی است و حمایت از ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی ضروری می باشد. وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نسبت به صدور ۹۴۷ فقره جواز تاسیس در زمینه احداث واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با پیش بینی اشتغال ۱۸۹۸۹ نفر اقدام نموده است. مدیر صنایع کشاورزی استان اصفهان گفت: تاکنون ۳۲۳ فقره پروانه بهره برداری با میزان اشتغال ۶۷۸۷ نفر در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی، دامی، شیلات و باغی صادر گردیده است که سهم و رتبه این سازمان در بخش صنایع تبدیلی در مقایسه با کل کشور در سال ۱۳۹۴ رتبه ۱ و درصد سهم استان نسبت به کشور ۶ می باشد.