موج
کدخبر : ۳۳۰۱۶۰ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-330160

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در گفتگوی اختصاصی با موج مطرح کرد:

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به تحقق 133 درصدی تعهد سند راهبردی استان از سوی سازمان فنی و حرفه ای، از دیگر اقدامات این اداره کل و تمرکز بر کارگاه های آموزشی تولیدی و آموزش های دوبرابری بانوان نسبت به آقایان و ...سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، وهب مختاران، مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان با حضور در دفتر خبرگزاری موج استان همدان در قسمت دوم گفتگوی خود به بیان بخشی از عملکرد اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان در سالی که گذشت پرداخت.

مختاران با اشاره به نقش فنی و حرفه ای در توسعه اشتغال, عنوان کرد: اداره کل فنی و حرفه ای در کنار آموزش های رسمی مراکز جهاد دانشگاهی، متولی آموزش های غیررسمی است که می تواند در توسعه اشتغال منابع انسانی ماهر به کار گرفته شود.

وی با بیان اهمییت پژوهش و بررسی ظرفیت های موجود استان جهت بکارگیری آن درآموزش های مطرح، افزود: آموزش هــای فنی و حرفه ای افراد را برای ورود به دنیای کار آماده می کند و قطعا این آموزش ها زمانی می تواند موثر واقع شود که نیازهای جامعه را در نظرگرفته باشد

وی بر اهمییت آموزش و تاثیر آن بر پیشرفت یک جامعه سخن گفت و افزود: بکارگیری تکنولوژی ها و صنایع مختلف توسط نیروی دارای مهارت محقق خواهد شد و لازمه کسب این مهارت، آموزش است.

وی افزود: در سال 1398 فنی و حرفه ای استان، یک مرکز آموزش هتلداری گردشگری و صنایع دستی را با محوریت غرب کشور را افتتاح کرد که استان های همجوار را نیز پوشش می دهد و می تواند افراد  دارای مهارت را در زمینه های تخصصی مرتبط تربیت کند.

وی ادامه داد: در حوزه پوشاک چرم و کفش چرم نیروهای ماهری در اداره کل فنی حرفه ای استان آموزش های لازم را گذرانده اند و امروز حتی به استان های همجوارنیز  خدمات ارائه می دهیم و کارگاه های فعالی را در سطح استان دایر کرده ایم. مربیانی را نیز به استان های دیگر جهت انتقال داده ها و تجربیات اعزام کرده ایم.

مختاران با بیان اینکه دوطرح  کشت بافت گیاهی و مهندسی ژنتیک را در سال جدید برای استان درنظرگرفته ایم، عنوان کرد: با همکاری بخش خصوصی و تعاونی های  کشاورزی در حال تاسیس کارگاهی در همدان هستیم که به امور آزمایشگاهی و تولید بذرهای مهندسی شده و عاری از ویروس اختصاص دارد و خوراک اصلی گلخانه ها را تامین خواهد کرد.

مدیر کل فنی حرفه ای استان با بیان اینکه حدود 50 هزار نفر در رشته های مختلف در آموزشگاه ها و 22 مرکز دولتی مورد اشاره، تحت آموزش قرار گرفته اند، گفت: امروز شاهد هستیم که این 50 هزار نفر دارای مهارت وتوانمندی شده اند وتوسط دستگاه های مختلف جذب می شوند. در این میان به یقین می توان به صنعت ساختمان، صنایع دستی، خدماتی و ...اشاره کرد که افراد بسیاری در آن ها مشغول به کار شده اند.

 

آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان

مختاران در بخش دوم صحبت های خود با اشاره به همکاری فنی و حرفه ای با اتاق بازرگانی، گفت: ازفعالیت های خوبی که انجام شد، همکاری با اتاق بازرگانی در آموزش دوگانه دوال ایران و آلمان بود.

پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان، با همکاری اتاق بازرگانی ایران، موسسه SBH (نماینده دولت آلمان در ایران)، و فنی و حرفه ای ، برگزار شد.

وی با بیان اینکه آلمان کشوری صنعتی و در آموزش های مهارتی دارای رتبه برتر است، گفت:  با توجه به شرایط کسب وکار ایران سازمان فنی و حرفه ای  و اتاق بازرگانی ایران این اقدام ارزشمند را انجام دادند و چند استان همزمان شروع کننده و پایلوت این موضوع بودند. استان همدان با توجه به ویژگی هایی که دارای آن بود و همینطوربر اساس شاخص هایی در چند رشته  برای این مهم انتخاب شد.

وی افزود: استان همدان در طرح 18 ماهه و برق مربیان مطرح وبرجسته ای دارد و این مربیان توانستند ازآموزش های به‌روز مربی آلمانی جهت انتقال آن به کارآموزان بهره گیرند.

آموزش های دوگانه در مبل و منبت، بازرایابی،  طراحی و موضوعاتی که نیاز به تقویت دارد نیز محقق خواهد شد.

 

حضور در المپیادهای جهانی

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان سابقه خوبی در المپیادهای کشوری و بین االمللی دارد ، عنوان کرد: 10 نفر در شهریور سال 1398 از ایران در مسابقات روسیه شرکت کردند که 5 نفرتوانستند موفق به کسب رتبه کسب شوند و  آقای امیدی از همدان صاحب دیپلم افتخاردر رشته طراحی مهندسی مکانیک شد.

مختاران یادآور شد: در مسابقات المپیاد امارات  سال 2020 در تیم کشوری یک نفر از استان همدان شرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد ملی در حوزه پوشاک، گفت: استان همدان برگزار کننده این المپیاد با موضوع مانتو اجتماعی بود که با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شد و سطح ملی این المیپاد  بعد از اتمام کرونا ویروس برگزار خواهد شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه در نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری،  اداره کل استان همدان به عنوان نماینده سازمان در نمایشگاه حضور پیدا کرد، گفت: با توجه به شرکای بخش خصوصی که در کنار سازمان هستند و همینطور اداره کل میراث فرهنگی، این نمایشگاه مورد بازدید گسترده عموم و تایید مسئولان قرار گرفت که نشان از توانمندی مربیان و مرکز آموزشی استان دارد.

اشتغال

عمومیت و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای/ تحقق 133 درصدی دستورالعمل سندراهبردی استان

مختاران با بیان عمومیت آموزش های فنی و حرفه ای عنوان کرد: آموزش محور اصلی امور محوله در این اداره است که از منظر کمی و کیفی و بر اساس تعهدات و برنامه های اقتصادی در سند راهبردی استان بایستی روند روبه رشدی را طی کند و تلاش های انجام شده در این راستا بوده است از جمله می توان به آموزش های فراگیردر سطح استان همچون آموزش در روستا، آموزش سربازان، آموزش عشایر، آموزش در زندان، آموزش دانشگاهیان و .. اشاره کرد.

وی با بیان عمل به سند راهبردی استان، افزود: در اینخصوص تعهدات خود را با 133 درصد تحقق، بیش از آنچه درنظرگرفته شده است انجام داده ایم  و موضوعی که بر آن تمرکز داریم ورود به  آموزش های جدید و برپایی کارگاه های تولیدی آموزشی است.

36 کارگاه تولیدی آموزشی هم اکنون در همدان فعال است.

وهب مختاران، مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به نقش پژوهش و پایش فضای کسب و کار، عنوان کرد:با رصد فضای کسب و کار در استان، متوجه خواهیم شد که  چه حرفه هایی مورد نیاز استان است و آموزش خود را بر آن موارد متمرکز خواهیم کرد.

اشتغال بانوان

آموزش های دو برابری بانوان نسبت به آقایان

مختاران با اشاره به آموزش های بانوان در بخش دولتی و خصوصی گفت: با توجه به آمار موجود در بخش دولتی 18 هزار نفراز آقایان و از بانوان 12207 نفر آموزش داده شده اند، اختلاف موجود به آموزش های سربازان و اموزش هایی باز می گردد که در زندان ها صورت می گیرد.

وی آموزش های انجام شده دربخش خصوصی یا آموزشگاه های فنی و حرفه ای به بانوان را دوبرابر آقایان شمرد و عنوان کرد: در بخش خصوصی که رشته های به روز در آن مورد آموزش قرار می گیرد آقایان 6619 نفر و بانوان 13043 نفر به میزان دوبرابر نسبت به آقایان آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه حمایت های اشتغال را باید بر اساس مهارت تنظیم کرد، افزود: خانواده ها هزینه های هنگفتی را صرف کنکور و مسائل مرتبط می کنند در حالی که رشته هایی در فنی و حرفه ای وجود دارد که بیکاری آن صفر درصد است، همچون ام دی اف کارها، آسانسور، جوشکار CO2، و ... اما همچنان رقابت بر سر رشته های کنکوری وجود دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه این موضوع را می توان از چالش های موجود دانست که نیاز به تغییر نگاه و تقویت فنی و حرفه ای دارد، عنوان کرد: در سطح کشور با شغل هایی روبرو هستیم که به صورت نسل به نسل به خانواده ها آموخته شده و انتقال پیدا کرده است و این نشان از اهمییت مهارت و جایگاه مهارت در کشور دارد.

به هر میزان به مهارت به تقویت قوانینی که در این حوزه وجود دارد، کسانی که مهارت می آموزند و مهارت را انتقال می دهند همینطور تجهیزات و تکنولوژی که مورد استفاده قرار می گیرد با دقت و تامل بیشتری نگریسته شود ، قطعا با افزایش سرانه تولید ملی روبرو خواهیم شد.

مختاران افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم به سر می بریم و در نظرگرفتن حس استقلالی که ایرانی ها دارند، اگر بتوانیم اقلام و کالاهای مورد نیاز خود را  تولید کنیم قطعا در هزینه های کشور بسیار صرفه جویی خواهد شد.

وی عنوان کرد: روند رشد و تقویت کشور را به گونه ای باید طی کرد که  اگر کسی ایران را تحریم کرد خود متضرر شود و در این مسیر نیاز به تربیت افراد دارای مهارت وجود دارد که بتوان خود منشا اثر و تولید کننده باشیم و بر روی رشته های تاثیرگذار سرمایه گذاری کرد.

وی با بیان اینکه نیاز به ورود برخی کالاها به کشور وجود ندارد  که اگر جلوگیری شود مانند انواع پوشاک و روسری و ... می تواند رونق تولید و افزایش مهارت ها را در پی داشته باشد گفت: مهارت، تولید کننده قدرت و ثروت است و افراد برای کمک و رونق تولید کشور خود باید این پرسش را مطرح کنند که چه مهارتی دارم و نه اینکه شغل من چی باید باشد؟

مختاران در پایان از تمامی همکاران و مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان که در شرایطی سخت و همراه با محدودیت، نیروهایی را مورد تربیت وآموزش قرار داده که بتوانند در مسابقات جهانی شرکت کنند و حائز رتبه شوند تشکر کرد و همراهی صادقانه و صمیمانه آن ها ارج نهاد.

همینطور از خبرگزاری موج و تمام رسانه هایی که در عرصه اشتغال و مهارت آموزی استان فعالیت دارند تشکر کرد.

مختاران که از سال 1396 سکان آموزش و فنی و حرفه ای استان را به دست گرفته است توانسته است تمامی تعهدات موجود در سندراهبردی استان را بیش از آنچه به میان آمده است به وادی عمل بنشاند.

فنی و حرفه ای همدان

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس ماده واحده شماره ۶۰۸۲ شورای انقلاب در تاریخ ۲۵/۴/۵۹ از ادغام مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر تشکیل گردیده است که زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام می رساند

اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  •  تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)
  •  ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم، متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی سازماندهی کرده است.

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها