موج

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ازاجرای طرح ارزیابی نیروی های پیمانکار در شرکت گاز استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید مصطفی علوی با اشاره به اجرای طرح ارزیابی نیروی های پیمانکارگفت:مطابق با آخرین ارزیابی 32.2درصد نیروهای پیمانکاری  شرکت گاز استان اصفهان در جایگاه عالی هستند.

وی بیان کرد: به منظور توسعه شایستگی، توانمندی ها و برقراری عدالت نسبی در بین کارکنان شرکت گاز استان اصفهان طرح ارزیابی نیروهای پیمانکاری انجام گردید که نتایج حاصله نشان داد 32.2 درصد عالی،28.3 درصد بسیار خوب، 32 درصد خوب، 6.2 درصد متوسط و 1.3 درصد در جایگاه ضعیف قرار گرفتند.

علوی در خصوص طرح ارزیابی کارکنان پیمانکار، گفت: در این طرح که از ابتدای اردیبهشت ماه تا 31 تیر ماه سالجاری اجرایی شد، وضعیت کار و رفتار نیروهای پیمانکاری همانند نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: در این طرح، ارزیابی عملکرد نیروهای پیمانکاری در دو بخش انجام شد؛ در بخش نخست که نحوه ی انجام کار است؛قدرت شناخت کار، اولویت بندی، توجه به کیفیت کار، سرعت و دقت در کار، صرفه جویی،رعایت اصول ایمنی و نظم در ورود و خروج و در بخش دوم استعداد ها و خصایص؛ پشتکار و جدیت،احساس مسئولیت فرد، پیگیری امور، قابلیت یادگیری و انطباق با سازمان، صداقت، وضع ظاهری، روحیه انتقاد پذیری، قضاوت و … مورد سنجش قرار گرفت.

علوی با اشاره به اینکه در این فرآیند برای هر شخص فرم های ارزیابی طراحی و در اختیار مسئولین و روسای واحدها قرار گرفت، گفت: نتایج این ارزیابی تاثیر بسزایی در روند فعالیت ها و تجدید قراردادها دارد و بر اساس نتایج به دست آمده برای کارکنان؛ تشویق شفاهی و کتبی و افزایش اضافه کاری یا تذکر، اخطار کتبی، کاهش اضافه کاری و در نهایت عدم تجدید قرارداد، در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در این طرح عملکرد یک ساله نیروهای پیمانی ارزیابی شده است، افزود: مطابق با این ارزیابی، نیروها به کارکنان عالی، بسیار خوب،خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی شده اند.

وی، با اشاره به اینکه این ارزیابی قطعاً در ارتقای انگیزه، بهبود عملکرد و طرز رفتار و حضور و غیاب آنها موثر خواهد بودگفت: در این ارزیابی 1636 نیروی پیمانی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند که طبق نتایج حاصله 231 نفر از کارکنان با کسب  امتیاز 115 و 120 به عنوان گروه ممتاز، 278 نفر با کسب امتیاز 111 تا 115 به عنوان کارکنان عالی 81 نفر از کارکنان که دراری امتیاز 0تا 80 بوده اند جزء نیروهای ضعیف شرکت قرار گرفته اند.

علوی، با بیان اینکه، به نیروهای ضعیف تا پایان سال جاری فرصت داده شده تا بتوانند جایگاه خود را ارتقاء دهند گفت: درپایان سال عملکرد شش ماهه دوم این گروه مجدد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و  درصورت ارتقا به ازای هر رتبه 60 ساعت پاداش در قالب اضافه کاری به این افراد اختصاص می یابد و در غیر اینصورت به ادامه فعالیت آنها در شرکت خاتمه داده می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اضافه کرد: به 231 نفر نیروی ممتاز 100ساعت پاداش در قالب اضافه کاری و به278نیروی عالی،60ساعت پاداش اضافه کاری در سه نوبت متوالی پرداخت می شود با این توضیح که سایر نیروهای پیمانی 1047 نفر از 163 نفر در گروهای خوب و متوسط و خیلی خوب قرار گرفته اند.

گفتنی است، در حال حاضر بالغ بر 1636نیروی پیمانی در شرکت گاز استان اصفهان مشغول به خدمت هستند که از این تعداد38 نفر خانم و1578 نفر آنها آقا می باشند که عملکرد همگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها