دادستان عمومی وانقلاب قشم گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم، دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رضا صفایی دادستان عمومی وانقلاب قشم گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ضابطین مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی هستند، گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف فورا مراتب را به دادستانی گزارش دهند.

شایان ذکر است؛ دادستان قشم در ادامه از شهروندان خواست تخلفات احتمالی در این خصوص را به اطلاع دادستان برسانند.

صفایی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.