شامگاه پنچ شنبه مردی در خیابان شهید باکری اردبیل به قتل رسید. شنیده ها حاکی است این قتل با ضربات چاقو انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،شامگاه پنچ شنبه مردی در خیابان شهید باکری اردبیل به قتل رسید. شنیده ها حاکی است این قتل با ضربات چاقو  و توسط دو فرد زن و مرد انجام شده است.

جزئیات این قتل در دست بررسی است و تاکنون مراجع ذیصلاح در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.