معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار همدان درباره محرم و اهمیت این واقعه در تاریخ و زندگی انسان ها سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مصطفی آزاد‌بخت، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار همدان در گفتگو با موج کوتاه در باب محرم می گوید:

محرم؛ ثبتی است به نام عشق، بر سینه تاریخ

اسلام سرشار از ظرفیت ها و استعدادهای بی نظیری است؛ اعتقاد مان بر آن است که اسلام دینی است که تمامی جوانب و ابعاد زندگی آدمی را پوشش می دهد و همواره زنده و آفتابی است؛

اسلام را گفتیم، محتوایی از ظرفیت ها را در خود جمع آورده است؛ محرم از گونه استعدادهای اسلام است که حماسه ها از آن رنگ، و بوی جان می گیرند، محرم را بدیل و جایگزین نیست؛ توانی که درمحرم و رخدادهای آن نهفته است، آفرینش را در دل ها جاری می سازد و عطر حقیقت و ظلم ستیزی را می پراکند؛

محرم فریادی از حقیقت خواهی است و به یاری طلبیدن حقیقت جویان؛ محرم گویای پیروزی دوستدارانِ واقع خداوند است؛ محرم می گستراند دست آشتی و مهر بر مردمان عالم و ثبت می کند بر سینه تاریخ عاشق بودنش را؛

شاخصی ست ایثارِ مواج، در این  ماهِ سراسر جان، ایثاری که می توانی آن را از سوی حسین(ع) و یارانش به اوج نظاره گر باشی؛ از جنس شهامت، که  تاریخ را از آنِ خود می کند.

اعتقادمان بر آن است که روش، مشی و عملکرد امام حسین (ع) پرچمی است، که تمامی آزادگان جهان را به سوی خود می خواند؛ در هیچ کجای تاریخ نمی توانی یافت، خانواده ای را که، تمامِ خود را در انسانیت، آزادی و اسلام فدا کند؛ آزادگانی که آرامش را برای جهانیان می جویند.

امام حسین(ع)  نتوانست به نظاره انحراف در اسلامی که بر خاسته از مسلمانانی عاشق به پروردگار خود بودند، نشیند؛ عزم بر از میان برداشتن حکومتی که پایه بر دورغ و ریا داشت، کرد؛ باشد که تاریخ جاودانگیِ حق را در سراسر عالم شاهد باشد.

امام حسین(ع) با سینه ای مملو از مهر به معبود خود و دفاع از راستی، پا به میدانی که تاریخ نظریش را به خود ندیده است، گذاشت؛

عاشورایی، به سان آن مبارزانی که هر یک تاریخی را توانِ رقم زدن داشتند، چه هوایی می توان حاکم بود؟!

وصفش را از که جوئیم؛ همانقدر که در زمان و مکان اگر جویای مردان آزاده شوید، قطعا نام حسین(ع) و یارانش در اوج قرار دارد.

در این مصاف، اقلیتی مطمئن از خویش، همراه با ایمانی بی تردید و حق گرایانی راسخ در برابر اکثریتی فریب خورده، دوستدار جاه و مال قرار گرفت؛

 

حسینی بودن؛ عمل به دستورات دین است

افراد زیادی به امام حسین(ع) جهت منصرف کردن امام از جنگ با یزید، مراجعه می کردند، امام به هر یک، به فراخور شناختشان از حقیقت، جوابی را می دادند و امام همان تصمیمی را که خدا و رسولش می خواستند و همان امر به معروف و نهی از منکر و از بین بردن مشروعیت حکومت یزید بود را با استواری هر چه تمام، صورتی از شهامت و راستین بودن، بخشیدند.

جمع کثیری نتوانستند، امام حسین (ع) را در آن شرایط لبیک گویند؛ چراکه از تربیتی اسلامی برخوردار نبودند و منافع خود را می جستند و در این مصاف به خودی خود در برابر امام، قرار گرفتند.

از آنجائیکه امام حسین(ع) و خانواده ایشان، ارتباطی عاشقانه با معبود خود داشتند، در هیچ شرایطی تسلیم زورگویان و دوستداران زر، زور و تزویر نشدند؛ حضرت زینب(س) با شهامت مثال زدنی خود، راه آزادی و بسط حقانیت  را در مسیر امام حسین(ع) و یارانش ادامه داد؛

« آن ها که رفتند کاری حسینی کردند و آنها که ماندند، باید کاری زینبی کنند و گرنه یزیدی اند » حسین وارث آدم، اثر دکتر علی شریعتی

اعتقادمان بر آن است که اگر امروز جمهوری اسلامی موفق، با عزت و سربلند است، به یاری از فرهنگ امام حسین(ع) و شهدا بوده است؛ اگر زنان و مادران این سرزمین، فرزندان و جگرگوشه های خود را با اشک هایی از ایثار، به جبهه های نبرد راهی کردند، به تاسی و اقتدای به حضرت زینب(س) بوده است.

اما اکنون برای حفظ، استمرار و تقویت این مسیر و ماندن در این راه روشن محرم، بایستی خودسازی پیشه کنیم؛ نمی توان عزاداری حسین(ع) را کرد و اما عملکردی دیگر داشت و دستورات دین را بی توجه بود؛ چرا که عزداری به اجرای دستورات دین و داشتن درکی روشن از آن ختم می شود.

اعتقادمان بر آن است که امام حسین(ع)، رهبر و پیشوای آزادگان جهان است.