رئیس مجمع نمایندگان یزد گفت: استان یزد بهترین شرایط را در طرح آمایش سرزمین دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، کمال دهقانی فیروزآبادی رئیس مجمع نمایندگان یزد  در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شرکت‌های تولیدی و صنعتی با ۹۵ درصد پیشرفت‌ کار با مشکل تامین برق روبرو هستند و در صورت تامین برق مورد نیاز فعالیت تولیدی این واحدها آغاز خواهد شد.

وی افزود: استان یزد بهترین شرایط در طرح آمایش سرزمین را دارد که به عنوان نمونه آزمایشی (پایلوت) تولید طرح خورشیدی مطرح و اقدام‌های خوبی انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی به همکاری بخش خصوصی و خیران نیاز دارد و همه باید به طور جدی وارد عرصه کار و فعالیت شوند .